Minskat stöd till solenergi

På senare år har solenergi ökat kraftigt i Sverige. Som en effekt av den nya statsbudgeten kommer dock det statliga investeringsstödet att halveras nästa år. Under 2018 har 1 miljard delats ut i stöd och 2019 är det istället en nivå strax över 500 miljoner kronor avsatta för detta. Innebörden blir enligt förslaget en sänkning av bidraget från 30% till 15% för t.ex. en villaägare som sätter upp solceller på taket. Det är alltså lika många som får bidrag men ett mindre belopp.

Solenergi står idag bara för ett par promille av den totala elproduktionen i Sverige men ökar snabbt.

28 december 2018
← Se fler inlägg