Kapacitetsbrist och effektbrist – vad är vad?

Det pratas mycket om kapacitetsbrist och effektbrist just nu. Men vad betyder det egentligen och vad är problemet?

Med kapacitetsbrist menas ofta en av följande två saker: Antingen produceras inte tillräckligt mycket el, eller så har inte elnäten kapacitet att ansluta och leverera el i den utsträckning som efterfrågas. Det är helt enkelt “fullt” i elnäten.

Det är främst det senare, det vill säga kapacitetsbrist i elnäten, som har diskuterats den senaste tiden. Diskussionen är ofta kopplad till tillväxt och nyetableringar. Ett exempel är etableringen av serverhallar som kräver en stor mängd el och där det i många fall är just trångt i elnäten som är utmaningen. Att bygga nya ledningar tar tid och är dyrt men kanske kan kapacitet i elnäten till en viss del frigöras genom smart teknik och en del utmaningar som även kan avhjälpas genom att jobba med efterfrågeflexibilitet på olika sätt.

Med effektbrist menar man oftast den situation som kan uppstå några timmar en riktigt kall vinterdag när elförbrukningen är så hög att den el som vi producerar i Sverige inte räcker till utan vi behöver importera. Det är ingen brist i egentlig mening eftersom vi använder oss av den stora europeiska marknad vi är sammankopplade med för att hantera detta läge. Handel mellan länder är grunden för ett effektivt resursutnyttjande. Det gäller oavsett väder.

I Sverige har vi också en effektreserv som kan kickas igång om vi får så kallad effektbrist. Just nu finns det reservkraftverk som kommer att startas om det skulle uppstå effektbrist eller om den normala produktionen av vattenkraft, kärnkraft eller vindkraft störs av någon anledning.

19 januari 2019
← Se fler inlägg