Ingen förändring i myndighetsavgifterna

På elräkningen i februari finns tre myndighetsavgifter; elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering, se förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift. Dessa kommer att vara oförändrade 2019.

Läs mer

4 februari 2019
← Se fler inlägg