Bjärke Energi

Nya avgifter vid nyanslutningar till elnätet

3 april, 2019

Fr.o.m. 1 april är avgifterna vid nyanslutningar till elnätet förändrade. De nya avgifterna finns här:

Ansluta till elnätet.