Nyvald styrelse på stämman

På vår föreningsstämma förra veckan avtackades Peter Ribbing som styrelseledamot och ordförande för föreningen. Det är numera Ulf Efraimsson som tar hand om ordförandeskapet och som ny ledamot valdes Håkan Carlsson, Sollebrunn, in.  Dessutom ökades styrelsen med en suppleant extra då även Lisa Lanevik, Mörlanda, valdes in.

Bjärke Energis styrelse, se bild:

Övre rad: Birger Knutsson, Stefan Johansson, Jerker Johansson, Magnus Radix

Nedre rad: Håkan Carlsson, Lisa Lanevik, Ulf Efraimsson (ordf.)

27 maj 2019
← Se fler inlägg