El och fiber i Jordalaområdet

Det omfattande jobbet att förse området Jordala-Knutstorp-Dunbäcken med fiber och ett nytt högspänningsnät och ett kraftigt ombyggt lågspänningsnät tog ett rejält kliv framåt i fredags 5 juli då det nya högspänningskabelnätet togs i drift från Knutstorp-Lunden-Apeldalen-Hökedalen till Oxegården. Från Oxegården är dock fortfarande den gamla luftledningsnätet mot Korsdalen i drift.

Nu inträder en semesterperiod, efter denna kommer arbetet att påbörjas igen i Hökedalen mot Korsdalen, Humlebotten och Krösslätt. Till de kunder som grävt färdigt själva så har nu vår fiber nått Apeldalen och ytterligare några kunder i Hökedalen och Oxegården kan nås av fibern under sommaren.

Under avbrottet upptäcktes att en björk hade blåst av och lagt sig på linorna, troligen under torsdagens blåst. Detta fel avhjälptes under avbrottstiden.

8 juli 2019
← Se fler inlägg