Besiktning via helikopter

Vi kommer att genomföra besiktning av vårt luftledningsnät med hjälp av helikopter i oktober månad.

Besiktning av våra luftledningar görs för att säkerställa leveranssäkerheten till våra kunder och ev. hitta ledningssträckor som behöver åtgärdas. Vi har mycket skog på vårt område och det är nödvändigt att ta till denna hjälp för att få en bra överblick av vårt elnät. Ytterligare en notis om detta kommer när vi närmar oss.

 

26 augusti 2019
← Se fler inlägg