Genomgång av vägbelysningen

Under september månad kommer vi att gå igenom vägbelysningen i vårt område. Det kan därför komma att lysa även på dagtid dessa dagar för att vi ska kunna se vilka lampor som behöver bytas osv. Vi gör detta arbete på uppdrag av ett flertal kommuner men det omfattar inte Trafikverkets vägar då de sköter det med egen entreprenör.

4 september 2019
← Se fler inlägg