Bättre kvalitet på elnätet ger säkrare elleverans hem till dig

Vi på Bjärke Energi arbetar ständigt för att säkra elleveransen hem till dig på ett tryggt och stabilt sätt. Detta görs främst genom att vädersäkra vårt luftburna elnät genom att ta bort träd och buskar som växer i närheten eller som i många fall ersätta luftledningen med jordkabel. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt. Numera passar vi också på att förstärka elnätet när vi bygger vårt fibernät.

Under senaste året har vi byggt om 21 km högspänningsledning samt 36 km lågspänningsledning. Vilka områden som prioriteras är beroende på status och kvalitetskrav. Enligt vår egen beräkning har vi drygt 15 km högspänningsledning kvar att vädersäkra de närmaste åren. I dagsläget består 77% av vårt ledningsnät av jordkabel. Vi har dessutom byggt 14 nya transformatorstationer vilket också förbättrar standarden på elnätet. Är du intresserad av att veta hur framtidsplanerna ser ut i just ditt område är du välkommen att kontakta oss.

17 oktober 2019
← Se fler inlägg