Ny vägbelysning längs gc-väg

Sedan i fredags är vägbelysningen i Långared, från Equmeniakyrkan ut mot Attholmen, släckt p.g.a. bygget av den nya gång- och cykelvägen. Den befintliga belysningen kommer att rivas inom kort för att sedan bygga upp ny belysning.

18 november 2019
← Se fler inlägg