Höjd energiskatt från 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 höjs energiskatten på el med 0,75 öre per kWh inklusive moms.

Regeringen fastställer före november månads utgång varje år den nya energiskatten som ska tas ut för påföljande kalenderår. Avgiften debiteras våra elnätskunder via vår faktura och vi betalar sedan in beloppet till Skatteverket.

 

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2020 är 44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms).

 

21 december 2019
← Se fler inlägg