Bjärke Energi

Nya elnätstariffer

19 december, 2019

Den 1 februari 2020 justerar vi elnätsavgiften. Den generella höjningen blir +1,2%. Avgifterna i detalj finns på vår hemsida.