Förnybar eller fossilfri energi – vad menas?

Den svenska elproduktionen är till 98 % fossilfri vilket innebär fri från kol, olja eller gas. I Europa ligger snittet betydligt lägre, 40 %.  Här räknas förutom alla förnybara energikällor även kärnkraft in.

Med förnybar energi menas elproduktion genom sol, vind, vatten och biobränsle, d.v.s.  källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Sverige har där satt upp ett eget klimatmål som säger att vi ska ha en 100 % förnybar elproduktion år 2040. Idag har vi elproduktion från förnyelsebara källor på ca 50 %.

6 januari 2020
← Se fler inlägg