Bjärke Energi

Myndighetsavgifter

11 januari, 2020

Regeringen har beslutat om en höjning av elsäkerhetsavgiften samt nätövervakningsavgiften fr.o.m. 2020. Detta görs för att stärka arbetet med koncessionshantering och nätkoder samt förebygga elsäkerhetsrelaterade risker i syfte att skydda liv, hälsa och egendom.

Avgifterna debiteras via elräkningen en gång per år. Avgifternas storlek och vad de används till hittar ni på vår hemsida bjerke-energi.se/kundservice/myndighetsavgifter