Myndighetsavgifter

Regeringen har beslutat om en höjning av elsäkerhetsavgiften samt nätövervakningsavgiften fr.o.m. 2020. Detta görs för att stärka arbetet med koncessionshantering och nätkoder samt förebygga elsäkerhetsrelaterade risker i syfte att skydda liv, hälsa och egendom.

Avgifterna debiteras via elräkningen en gång per år. Avgifternas storlek och vad de används till hittar ni på vår hemsida bjerke-energi.se/kundservice/myndighetsavgifter

 

11 januari 2020
← Se fler inlägg