Röjning av ledningsgator

Vecka 2 börjar vi röja våra ledningsgator. Detta innebär att vi tar ner och rensar bort träd och sly under våra luftledningar för att minska risken för trädpåfall. Vi börjar med att röja en mindre sträcka i området runt Loo. Därefter fortsätter vi med området kring Lena-Fly och Hjällnäs-Östad.

8 januari 2020
← Se fler inlägg