Bjärke Energi

Försiktighetsåtgärd p.g.a. Coronaviruset

13 mars, 2020

Som en följd av utvecklingen kring Coronaviruset har Bjärke Energi beslutat att stänga kundservice för besök. Detta för att skydda människors hälsa och bidra till begränsad smittspridning i samhället. Beslutet gäller tills vidare.

Vår kundservice finns som vanligt att nå via telefon och mail.

Tel:    0322-650500

Mail: info@bjerke-energi.se