Fossilfritt Sverige 2045 – hur gör vi?

År 2045 ska Sverige vara ett av världens första fossilfria länder. Kan det gå att nolla de klimatnegativa utsläppen?

Runt om i Sverige bubblar det av lyckade satsningar och projekt som sänkt växthusgasutsläppen hos ett företag eller en kommun. Dessutom har det ofta visat sig ha flera positiva synergieffekter. Det handlar om allt från energieffektivisering och smartare transporter till lyckade upphandlingar av varor och tjänster med lägre klimatavtryck. Energibranschen är en del av lösningen för många andra branscher då en viktig del är just elektrifieringen av transporter och industrin. Det kommer dock att kräva stora investeringar i både elproduktion och i elnäten. Det finns tre stora områden som energibranschen vill slå ett slag för:

  • Korta tillståndsprocesserna. Detta gäller både elnätsutbyggnaden samt ny elproduktion.
  • Ge fjärr- och kraftvärmen konkurrenskraftiga villkor. Då fjärrvärmen står för hälften av uppvärmningen i Sverige håller det nere behovet av el. P.g.a. höjda skatter på dessa områden blir denna typ av värme mindre lönsam och ingen vill längre investera. Det kan bli förödande.
  • Åtgärda kapacitetsbristen i elnäten. Runt storstäderna är det redan stora bekymmer och kommer ny elintensiv verksamhet måste lokalt producerad el kunna samverka där det så krävs med kraftvärme och andra aktörer.

Vi går en både utmanande och spännande framtid till mötes och energibranschen är beredd att göra sin del för att vi tillsammans ska nå vårt fossilfria samhälle!

Här kan ni läsa mer om Fossilfritt Sverige 2045:

Energiföretagen-färdplan el

Fossilfritt Sverige

11 mars 2020
← Se fler inlägg