Solcellerna på plats

Nu har vi satt upp våra solcellspaneler på en av våra lagerbyggnader i Sollebrunn. Det är 160 st paneler på totalt 50 kW som genererar en förnybar elproduktion på 45 000 kWh. Elen som produceras kommer i första hand att användas av oss själva men överskottet matas ut på elnätet precis som det gör från våra andra producenter i området.

Vi har nu både egen solelsproduktion, andelar i lokal vindkraft samt delägarskap i lokal vattenkraft. Det är riktigt kul och tillsammans med våra kunder möter vi framtiden med än mer förnybar energi!

12 mars 2020
← Se fler inlägg