Vattenkraften är reglerbar – vad betyder det?

Reglerbarhet är en av flera positiva egenskaper med vattenkraft. Det handlar mycket om att vara följsam. Reglerbarheten har dessutom blivit viktigare för hela energisystemet i takt med att vindkraften byggs ut.

El kan inte lagras i stor skala, utan måste produceras i samma stund som den används. Dessutom varierar efterfrågan på el, framför allt med temperatur och dagsljus, vilket visar sig i olika tidsperspektiv – över året, mellan veckans dagar och dygnets timmar. Därför måste elproduktionen vara följsam.

Vattenkraften är ett sätt att producera el som kan följa variationerna i elbehov, både i långt och kort tidsperspektiv. Energi i form av vatten lagras i sjöar och magasin, som kan användas för elproduktion när elen behövs som mest. Möjligheterna att lagra energi men också att snabbt kunna ändra produktionen öppnar för följsamhet, och vattenkraften kallas därför reglerbar.

Det sker mycket forskning och utveckling kring energilagring. Men för att lagra stora mängder el över lång tid finns idag inga batterier som klarar av det på samma resurs- och kostnadseffektiva sätt som vatten kan lagras i vattenkraften.

Vattenkraftens reglerbarhet har betydelse i olika tidsperspektiv. Dels kan energin (vattnet) sparas från perioder med lågt elbehov till perioder med högt elbehov (som på vintern), dels kan vattenkraften snabbt ändra sin elproduktion.

Genom att vattenkraften är reglerbar skapas utrymme för mer vind- och solkraft i elsystemet. Detta eftersom vattenkraften kan balansera dels snabba förändringar som sker i systemet när vinden tilltar/mojnar eller när solen går i moln, dels långsamma stora förändringar. Därför kan vattenkraften kallas dubbelt förnybar – den är i sig själv förnybar, och möjliggör mer annan förnybar el.

Vattenkraftverk och vattenmagasin är reglerade av vattendomar som bestämmer hur lite eller mycket vatten som får tappas. Vattenkraft är fantastiskt bra med sin reglerförmåga men även den har därför sina begränsningar.

Bjärke Energi äger halva Källafors kraftverk som finns i Säveån utanför Alingsås och bidrar på detta sätt till både förnybar produktion av el. Källafors kraftverk är dock ett exempel på strökraftverk som inte har någon magasinsförmåga utan producerar vattenkraft när det finns vatten i Säveån.

4 april 2020
← Se fler inlägg