Föreningsstämma

Årets ordinarie föreningsstämma hålls i Gräfsnäs bygdegård 2020-05-18 kl. 19:00.

P.g.a. Coronaviruset erbjuder vi ingen förtäring. Ärenden enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar finns att beställa hos kundtjänst dit också anmälan görs.

Tel 0322 – 650 500

Välkomna!

5 maj 2020
← Se fler inlägg