Hur minskar vi kapacitetsbristen i Sveriges elnät?

Det har ju sedan en tid tillbaka funnits en diskussion i Sverige kring en möjlig kapacitetsbrist i elnäten i framtiden. Detta skulle kunna bli ett stort problem med tvingande nedsläckningar av delar av landet som följd. Problemet som finns är att överföringen av el från områden med stor produktion till områden med stor konsumtion inte harmoniserar utan flaskhalsar uppstår.

För att hantera detta problem är det två saker som måste ske. Dels måste landets elnät, framförallt stamnätet och regionnätet som har högre spänning och större överföringsmöjligheter än Bjärke Energis lokalnät, bygga ut och höja sin kapacitet på speciellt trånga områden. Dels behöver landets alla elanvändare förändra sitt uttagsmönster för att undvika och minska det totala trycket på tider då belastningen är hög. Genom att ändra till effekttariff kan elnätsföretagen ha prissignaler som ger kunder incitament att flytta sin elanvändning från tider på dygnet eller året då det är trångt i näten till andra timmar då det finns gott om plats. Anledningen är också den att man inte ska behöva bygga elnät som är dimensionerade efter ett fåtal timmar på året som sedan står överdimensionerade och oanvända större delen av året. Med enkla medel kan vi tillsammans förändra våra elanvändningsmönster och på så sätt minska trycket på dessa effekttoppar. Bättre samhällsekonomiskt samt tillvaratagande av resurserna på bästa sätt.

Att förändra sitt uttagsmönster kräver att det ger något tillbaka och med effekttariff kan kunderna se resultatet av sina ansträngningar direkt. För många av våra kunder kommer effekttariff att bli verklighet inom de närmaste året så att redan nu se över sin elanvändning samt sin egen kurva på dygnet eller året kan hjälpa mycket. Detta gäller både stora som små elanvändare. För att på bästa sätt kunna se över sin elanvändning kan man följa sin förbrukning på Mina Sidor. Månadsvärden och dygnsvärden finns hos de flesta. Vill du även se dina timvärden är det möjligt efter en anmälan till oss där vi behöver se över inställningarna i din elmätare. Hör av dig till oss om du önskar få möjlighet till det.

Mycket mer om effekttariff finns att läsa på vår hemsida!

30 juli 2020
← Se fler inlägg