Hur går våra större grävprojekt?

Jordala

Detta stora projekt är nu inne i slutfasen. Drygt 100 hushåll i området har redan sin fiber i drift medan knappt 20 hushåll har slang i tomtgränsen men ännu inte grävt sin del. Det återstår 16 hushåll runt Svalehult, Dunbäcken och Kvarnbacken att gräva fram till vilket vi ska försöka få till under hösten.

Det har samtidigt varit en stor investering i nytt elnät i området och det har märkts av vid de senaste årens stormar att det blivit ett mer stabilt och driftsäkert elnät.

Erska-Valkås-Maden

En del grävning runt Erska-Österbo är klar och ett mindre antal kunder kan nu surfa på sin fiberuppkoppling. Vi fortsätter nu med sträckan Österbo-Maden där även den tekniska planeringen är klar. På sista sträckan som blir Erska-Valkås pågår den tekniska planeringen och det kan därför finnas tillfällen där vår personal syns i området eller kontaktar er som är markägare.

Det handlar om 60 hushåll som beställt fiber i projektet som till stora delar är ett rent fiberprojekt då elnätet i området är tillräckligt bra.

Porten-Holmängen

I detta projekt handlar det om knepiga grävinsatser med mycket berg och sjö att ta hänsyn till. Det blir därför tvunget att korsa vägen ett flertal tillfällen för att lösa det på bästa sätt. Vi förstärker samtidigt elnätet i detta område som tidigare mest var sommargäster men som numera huserar många året runt-hushåll. Planeringen är klar och grävarbetet pågår. Ca 30 hushåll har beställt fiber.

Lena Östadkulle

Sträckan Lena Stommen – Lena skola – Lena Östadlund – Lena kyrka har varit ett projekt uppdelat i många delsträckor. Grävinsatsen är i stort sett klar och det som återstår nu är sista biten fram till Östadkulle. Därefter kommer vi att kunna få i fiber i slangsystemet, sätta upp switchar osv och börja driftsätta kunderna. Området runt Lena Strömsberg har en pågående planering.

Drygt 30 hus ska få fiber i området men vi har förberett för ännu fler.

BERGSTENA

Utmed Bergafridas väg vid Tåsjön i Bergstena kommer vi att gräva fram fiber till alla hus. Den tekniska planeringen är klar och grävarbetet startar under hösten.

31 augusti 2020
← Se fler inlägg