Kan salt lagra energi?

För att kunna balansera produktionen av el med behovet hos kunderna behöver energin kunna lagras. Batterier fungerar bra men innehåller ett flertal olika metaller samt är väldigt dyra. När vi går över till ännu mer produktion av förnyelsebar energi såsom småskalig vattenkraft, vindkraft och solkraft blir det också viktigt att utveckla nya lagringsmetoder som följer med samma klimatmål.

Det har varit känt länge att man kan lagra energi i salt. Problemet att partiklarna klumpar sig i samband med i- eller urladdning och därför snabbt får en sämre utväxling har dock bromsat upp satsningen. Genom att tillföra en kalkblandning är man nu på väg att få till en effektiv lagringsmetod. En fördel är också att energin kan omvandlas till både el och värme beroende på behov. Än så länge är det endast storskalig lagring till industrier eller hela städer som används som målgrupp men tanken finns att även kunna använda tekniken i mindre skala.

Förhoppningsvis kan detta bli en miljövänlig och kostnadseffektiv lagringsmetod som kan spela en viktig roll i det framtida energisystemet!

Saltet hettas upp till 500oC. När det sedan blandas med vatten frigörs den lagrade energin i form av värme vilken antingen kan användas som fjärrvärme eller för att bilda ånga för elproduktion.

13 augusti 2020
← Se fler inlägg