Stor vindkraftspark i vår närhet

Sedan flera år har ett arbete pågått för att få till en bra plats för en större vindkraftspark. Det är nu beslutat att det blir 13 st vindkraftverk som kommer att byggas på Rödeneplatån som ligger nordväst om Alingsås tätort. Några av verken kommer att befinna sig inom vårt elnätsområde men vara inkopplade på ett elnät med högre spänning och därför inte påverka varken vårt elnät eller elförsörjningen till våra kunder.

Det är ett privat företag som driver projektet och bygget av parken och starten med grundarbete och fundament ser ut att påbörjas under hösten 2020 för att vara klart hösten 2021. Själva vindkraftstornen kommer att vara hela 200 meter höga och vingarna ytterligare 100 meter så parken kommer att bli ett nytt landmärke från många väderstreck.

Vindkraftverken förväntas producera el som motsvarar el till nästan 30 000 villor.

27 augusti 2020
← Se fler inlägg