En ekonomisk fördel med ekonomisk förening

Vi kan glädjande berätta att vi ligger en bra bit under den möjliga intäkten som vi får lov att fakturera våra kunder. Vart fjärde år får vi besked från Energimarknadsinspektionen (EI) om hur mycket pengar vi får lov att ta in från våra kunder. Det grundar sig i hur stort området är, ålder på elnätet, leveranssäkerheten osv.

För den nyss avslutade perioden 2016-2019 hade vi i genomsnitt 400 kr/månad mindre fakturerat per kund än vad EI tillät. Det blir drygt 19 000 kr per kund för den perioden. Det känns därför riktigt bra att vara en ekonomisk förening som driver verksamheten för medlemmarnas bästa. Hög avkastning är inte prioriterat utan istället siktar vi på så låga avgifter som möjligt samtidigt som vi kan ha hög leveranssäkerhet och nöjda kunder!

17 september 2020
← Se fler inlägg