Kraftsystemen i Sverige

Att förklara hur energisystemet i Sverige hänger ihop är ganska komplicerat. Många begrepp är okända för de flesta men det är ändå viktigt att man ska kunna förstå hur systemet hänger ihop utan att behöva vara tekniker.

Följ därför länken nedan för att få en förenklad med ändå tydlig genomgång av hur produktionen av el hänger ihop med kundernas behov av el genom balansansvar. Genom förståelse för hela förloppet och kedjan av händelser kan man också värdera möjligheten till el dygnet runt året runt.

Läs mer här!

10 september 2020
← Se fler inlägg