Bidrag till batterilager för mikroproducenter

Regeringen förlängde nuvarande bidrag till lagring av egenproducerad solenergi att även inkludera anläggningar som färdigställs fram till och med 2020-12-31. Dock har ansökningstiden löpt ut under sommaren.

Regeringen har nu föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021. Detta kan bidra till klimatmålen genom en minskad belastningen på elnätet och behovet av nätförstärkningar. Samtidigt förbereds hushållen för de effekttoppar som uppstår när elbilar skall laddas.

Funderar du på att lagra den el du producerar men inte själv använder tills behovet uppstår? Håll utkik efter beslut i frågan framöver.

8 oktober 2020
← Se fler inlägg