Byte av elmätare

Energimarknadsinspektionen (EI) har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till dessa kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare innan den 1 januari 2025.  Med detta beslut skall kundens ställning på elmarknaden stärkas, bidra till en effektivare energianvändning och skapa bättre möjligheter för småskalig elproduktion.

Många av Bjärke Energis kunder kan redan idag se sina timvärden på Mina Sidor. Detta kommer bli tillgängligt för alla efter bytet och man kan enkelt få en överblick på när och hur elanvändningen sker i hemmet. Detta är en förutsättning för att kunna planera och försöka fördela ut sin elanvändning över dygnet vilket är myndighetens önskan med förslaget.

Är du villaägare sitter din mätare oftast utvändigt på fasaden. Bor du i lägenhet sitter de i trappuppgången eller i källaren. Det innebär att du oftast inte behöver vara hemma när vi kommer och byter din mätare. Har du din mätare inomhus behöver vi komma in till dig och kommer då att kontakta dig för att boka en dag och tid. 

Bytet av mätarna har startat och sker områdesvis. Ca. 1000 mätarbyten kommer att genomföras per år.

16 oktober 2020
← Se fler inlägg