Stamnät – vad är det?

I elnätet transporteras el från olika kraftverk till hushåll och företag. Elnätet har tre nivåer: stamnät, regionala nät och lokala nät (Bjärke Energi). Stamnätet är det nät som är närmast de stora kraftverken och som transporterar elen över hela landet, och även ut till våra grannländer. Från stamnätet leds elen vidare på regionala och lokala nät.

På stamnätet är spänningen så hög som 400 000 volt, men hemma hos dig som kund är den 230 volt. Att det är högre spänning på stamnätet beror på att energiförlusterna då blir mindre.

När elen förs genom ledningarna försvinner en del av energin som värme. Ju längre sträckor elen ska transporteras desto mer energi försvinner. Med högre spänning försvinner mindre av elen som värme. När elen transporteras ut från stamnätet till regionala och lokala nät passerar den även ett antal ställverk där spänningen successivt sänks.

Det har skrivits mycket om problemen med att att transportera stora mängder el mellan olika delar av Sverige. Detta då kapaciteten i stamnätet inte är tillräckligt stor för den efterfrågan som finns i södra Sverige. Av den anledningen investerar nu Svenska Kraftnät, som är den myndighet som ansvarar för elöverföringssystemet, stora mängder pengar de kommande åren för att förstärka vissa sträckor och regioner.

Se bilden nedan eller läs mer på Svenska Kraftnäts hemsida, svk.se

16 november 2020
← Se fler inlägg