Vi levererar närvärme

Något ni kanske inte visste om är att i Sollebrunn har vi en mindre närvärmecentral. Där eldar vi till största delen pellets för att sedan skicka ut varmvatten i ett litet fjärrvärmesystem i de centrala delarna av Sollebrunn. Panncentralen och dess verksamhet tog vi över efter Alingsås kommun på 90-talet när de inte längre skulle ha sådan typ av affärsrörelse i kommunal regi.

Fjärrvärme är ett enkelt och klimatsmart sätt att få både värme och varmvatten till fastigheten. Istället för att var och en har sin egen uppvärmningskälla används en stor gemensam. Resurseffektivare än så blir det inte.

I år har vi bytt ut mätarna hos kunderna. Detta gjordes då mätarna måste kontrolleras med vissa mellanrum och för att underlätta vår kommunikation med mätarna.

LÄS MER OM VÅR FJÄRRVÄRME

27 november 2020
← Se fler inlägg