Belysning på ny GC-väg

Den nya gång- och cykelvägen mellan Loo och Långared sträcker sig drygt 3 km och är uppdelad i två etapper; Långared-Attholmen och Loo-Nytorp. Längs båda sträckorna har Bjärke Energi grävt ner kabel samt satt fundament för framtida belysning. I dagsläget är det dock bara längs GC-vägen i Långareds samhälle som har belysning. Framtiden får utvisa om och när belysning längs resterande sträcka blir av.

3 december 2020
← Se fler inlägg