Ny mätarreform, igen

Elmätaren som sitter hos kunden fyller en viktig funktion då det är genom den vi kan avläsa hur mycket el som använts i hemmet.

Mätarreformen avser nya krav på elmätarna och ska vara genomförd för år 2025. Den nya elmätaren kommer att innehålla flera funktioner som du kan ha nytta av. Bland annat blir det enklare att följa sin elanvändning. Här har vi dock redan goda möjligheter genom Mina sidor. Elmätaren är också förberedd för mätning av produktion och den kommer att ha ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla på tjänster för energieffektivisering.

Din elanvändning kommer även fortsättningsvis att skickas digitalt till oss och faktureringen baseras på din verkliga användning. Mätarbytet kommer inte att kosta dig något.

Vi har ca 5 000 mätare att byta ut de kommande åren och vi har redan kommit en bra bit på väg. För er som har mätaren inomhus kommer vi att kontakta för att bestämma dag och tid för bytet.

Den förra mätarreformen var 2009 och även då behövde vi byta alla 5 000 mätarna. Anledningen då var att vi övergick till månadsavläsning vilket var tvunget att ske digitalt. Mycket har hänt kring tekniken på dessa år och funktionskraven är betydligt högre framöver.

16 december 2020
← Se fler inlägg