Förändring av elnätstarifferna

Den 1 februari 2021 justerar vi elnätsavgiften. Den generella höjningen blir +2,2%. Avgifterna i detalj finns på vår hemsida.

10 januari 2021
← Se fler inlägg