Kontrolluppgifter till våra mikroproducenter

Nu finns kontrolluppgiften tillgänglig på Mina sidor för er som är mikroproducenter i vårt elnätsområde. Kontrolluppgiften innehåller information om hur mycket el som matats in och ut i er anslutningspunkt till elnätet. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av skattereduktion för mikroproduktion av el.

12 januari 2021
← Se fler inlägg