LITEN HÖJNING PÅ ENERGISKATTEN FRÅN 1 JANUARI

Från och med 1 januari 2021 höjs energiskatten på el med 0,375 öre per kWh inklusive moms.

Regeringen fastställer före november månads utgång varje år den nya energiskatten som ska tas ut för påföljande kalenderår. Avgiften debiteras våra elnätskunder via vår faktura och vi betalar sedan in beloppet till Skatteverket.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2021 är 44,5 öre/kWh inkl. moms (35,6 öre/kWh exklusive moms).

3 januari 2021
← Se fler inlägg