Nytt lagförslag diskuteras i massmedia

Det har blivit stor uppmärksamhet i massmedia de senaste dagarna ang. regeringens lagförslag om att låta elnätsföretagen få möjlighet att ta ut en högre avgift från kunderna för att kunna investera ännu mer i elnäten.

Bjärke Energi har även utan ett sådant lagförslag ett stort utrymme för en sådan höjning men eftersom vi är en ekonomisk förening är vår ambition att fortsätta med vår höga investeringstakt med hjälp av de medel vi har. Vår prioritet är att ha ett stabilt elnät med hög leveranssäkerhet till våra medlemmar och kunder och vår investeringstakt följer den plan som lagts. Vi har därför ingen avsikt att höja p.g.a. lagförslaget.

Läs gärna mer om våra tankar kring tariffer och den reglering som finns på vår hemsida https://www.bjerke-energi.se/elnat/tariffer/

14 januari 2021
← Se fler inlägg