Skattereduktion för installation av solceller

En ny skattereduktion för installation av grön teknik infördes 1 januari. Skattereduktion ges med 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av kostnaderna för installation av egenproducerad el och installation av laddningsstation till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per år.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunnat ansöka om i samband med installation av solceller.

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

28 januari 2021
← Se fler inlägg