Ingen höjning hos Bjärke Energi trots domen

Idag kom domen i Förvaltningsdomstolen som ger Sveriges alla elnätsföretag rätt i sitt överklagande av de ramar som deras intäkter måste hålla sig inom. Anledningen till överklagan var att Energimarknadsinspektionen valt att göra en egen bedömning av avkastningsräntan som bolagen skulle få och som skulle generera en betydande minskad ram. Iom dagens dom finns möjlighet för elnätsföretagen att öka sina intäkter för perioden 2020-2023.

I veckan kom också riksdagens beslut som gör det möjligt att ta ut högre nätavgifter för särskilda kapacitetshöjande investeringsåtgärder.

Bjärke Energi kommer dock inte att höja sina tariffer p.g.a. något av dessa beslut.

26 februari 2021
← Se fler inlägg