Sammanslagning av operatörer på Zmarket

Som ni säkert känner till så har det skett en sammanslagningsaffär mellan Bredband2 och A3, under 2020, där även varumärket Universal Telecom ingår.

Som ett första steg i denna sammanslagning kommer de nu slå samman varumärket Universal Telecom med varumärket Bredband2. Inom kort kommer därför varumärket Universal Telecom att tas bort från portalen Zmarket.se och bara bestå av Bredband2.

Beträffande A3s kunder kommer liknande sammanslagning ske längre fram under 2021.

23 april 2021
← Se fler inlägg