Föreningsstämma

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Måndag 17 maj kl. 19.00 på Energigatan 3 i Sollebrunn.

Ärenden enligt stadgarna. Årets stämma hålls digitalt p.g.a. Coronarestriktioner. Anmälan krävs för erhållande av länk till videomöte och årsmöteshandlingar.
Kontakta oss på 0322 – 650 500 dit också anmälan om deltagande sker.

VÄLKOMNA!

4 maj 2021
← Se fler inlägg