Mätarbyten pågår

Elmätaren som sitter hos dig fyller en viktig funktion då det är genom den vi kan avläsa hur mycket el som använts i hemmet. Den nya mätarreformen anger nya krav på elmätarna och ska vara genomförd före år 2025. Vi har därför börjat byta ut alla elmätare som sitter hos våra kunder. Bytet av mätare tar mindre än en timma och under arbetets gång är din anläggning strömlös.

Den nya elmätaren kommer att innehålla flera funktioner som du kan ha nytta av. Bland annat blir det enklare att följa sin elanvändning. Här har vi dock redan goda möjligheter genom Mina sidor. Elmätaren är också förberedd för mätning av produktion och den kommer att ha ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla på tjänster för energieffektivisering.

Mätarbytet kommer inte att kosta dig något.

29 juni 2021
← Se fler inlägg