Bjärkefiber – en stor möjliggörare!

Digitaliseringen har fått sig en stor skjuts framåt iom det senaste året med Corona. Alltfler arbetar eller studerar hemifrån och kontakten med nära och kära blir kanske via digitala forum när de fysiska besöken begränsats. Vi ser nu en ljusning på just de begränsningarna men mycket av de lösningar som använts kommer att fortsätta att användas då man ser besparingar i både tid, miljö och ekonomi för både företagen och de enskilda personerna.

Förutom bra kommunikation och den stabilitet för hemarbete som Bjärkefiber skapar ger en fiberanslutning också en stor möjlighet att koppla på ett stort antal tjänster för ditt hem. Det kan vara att styra värmepumpen, golvvärmen, belysningen eller annan utrustning som finns i ditt hushåll. Styrparametrar som du tittar på kan ju vara både temperatur, elpris, effekt eller bara att kunna få en signal när den sista mjölken tas ut kylskåpet.

Bjärkefiber är möjliggörare av alla dessa nya potentiella tjänster som kan underlätta livet för dig. Det handlar om framtidens samhällsservice helt enkelt!

28 juli 2021
← Se fler inlägg