Fler och fler solcellsanläggningar

Under 2020 anslöts hela 22 000 st. nya solcellsanläggningar i Sverige. Den totala effekten uppgick vid årsskiftet till 1 090 MW,

I Bjärke Energis elnät kopplade vi förra året in 30 nya solcellsanläggningar och har nu drygt 120 st. inkopplade på nätet. Den totala effekten på dessa anläggningar är 2 MW och kan jämföras med den totala effekten som vi har i elnätet vintertid på 20 MW,

Antalet anmälningar om nya solcellsanläggningar på vårt område är fortsatt hög.

16 juli 2021
← Se fler inlägg