VAD ÄR ETT SMART ELNÄT?

Smarta elnät används ofta som ett samlingsbegrepp för att beskriva framtidens elnät. Det handlar om ny teknik och nya tjänster, men också om nya förutsättningar för marknadsdesign i syfte att möjliggöra den energiomställningen som pågår. Vad innebär det? Jo, andelen elproduktion som varierar stort under året i form av vind- och solkraft samt småskalig elproduktion ökar och det sker en elektrifiering av transporter och industrier. Samtidigt växer Sverige med nya bostäder och verksamheter som ska anslutas till elnätet som följd. Dessa förändringar skapar både utmaningar och nya möjligheter för energisystemet. För att möjliggöra omställningen av energisystemet att klara dessa nya förutsättningar behöver elnäten förändras och moderniseras. Bli smartare!

Smarta elnät är inget självändamål utan ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för elkunderna och för samhället i stort. Smarta elnät kan bidra till integreringen av förnyelsebar energi, ökad energieffektivitet och ett mer motståndskraftigt och tillförlitligt elnät.

Vad gör Bjärke Energi för att bidra till ett smart elnät? Det handlar om vår övervakning av elnätet, vårt sätt att ha tariffer som styrmedel för att belöna kunder som använder el vid mer gynnsamma tider samt att våra mätare kan tillhandahålla information till olika applikationer för styrning av det smarta hemmet osv. Smart elnät – Smart hem – Smart elkund!

5 juli 2021
← Se fler inlägg