Rasering av gammal luftledning

I takt med att vi förnyar vårt ledningsbestånd är det vanligt att vi gräver ned våra ledningar istället för som tidigare ha luftledningsnät. Arbetet görs i flera etapper då den nya elkabeln behöver både grävas ned, kopplas in och driftsättas innan raseringen av den gamla luftledningen kan bli aktuell, Dessutom vill vi av säkerhetsskäl gärna ha den gamla ledningen kvar en tid för reservmatning.

Vi befinner oss också i en intensiv period med väldigt många grävprojekt igång. Det handlar om både nya elnät men också om nya områden som ska få fiber. Vår prioritet är därför att bygga nytt före rasering av gammalt.

Av dessa anledningar kan det därför dröja mellan grävning av ny jordkabel till rasering av gammal luftledning. Tack för att ni har förståelse för detta.

23 augusti 2021
← Se fler inlägg