Fakturaförändring

Fr.o.m. 1 oktober debiterar vi alla avgifter i efterskott.

Detta gäller samtliga elnätsavgifter, fjärrvärmeavgifter och fiberavgifter. På fakturan i oktober kommer det därför att saknas en månads fast avgift för de som har säkringsabonnemang på elnätet och/eller fiber installerat. I november blir det heller inte debiterat dubbla månadsavgifter utan endast en månad precis som tidigare.

För våra kunder med effektabonnemang på elnätet och/eller fjärrvärme blir det ingen förändring då allt redan är i efterskott.

Förändringen görs för att förenkla fakturan för våra kunder.

5 oktober 2021
← Se fler inlägg