Ny vägbelysning beställd

På uppdrag av Alingsås kommun kommer vi att bygga vägbelysning längs gång- och cykelbanan mellan Långared och Loo. Det blir 57 stycken stolpar med LED-armatur.

Arbetet är delvis förberett sedan tidigare och är planerat att påbörjas i januari.

29 oktober 2021
← Se fler inlägg