Fiber till Magra

Nu har vi grävt färdigt i Mörlanda och ansluter husen i området med fiber! För er som ännu inte grävt er del på tomten tipsar vi om att göra det innan vintern kommer. Kom ihåg att meddela oss när ni är klara!

Vi har nu gått vidare och startat upp fiberarbetet i Magra. Den första etappen sker längs Magravägen och där har vi även med nya elledningar för att skapa ännu säkrare elleveranser i området. Vi kommer även att gräva längs Magra Stommens väg, Rännevägen samt Furulundsvägen framöver. Grävningen kommer att vara med olika stora maskiner och kan komma att ske i olika etapper.

3 november 2021
← Se fler inlägg