Liten höjning av energiskatten

Från och med 1 januari 2022 höjs energiskatten på el med 0,5 öre per kWh inklusive moms.

Regeringen fastställer före november månads utgång varje år den nya energiskatten som ska tas ut för påföljande kalenderår. Avgiften debiteras våra elnätskunder via vår faktura och vi betalar sedan in beloppet till Skatteverket.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2022 är 45 öre/kWh inkl. moms (36 öre/kWh exklusive moms).

14 december 2021
← Se fler inlägg