Nytt ang. effektavgiften

Fr.o.m. den 1 februari kommer vi inte att räkna med nattens timmar när vi tar fram månadens högsta timvärde för kunder med effekttariff och en huvudsäkring mellan 16A-63A . Detta för att ytterligare ge våra kunder incitament att försöka styra sin elanvändning till tider på dygnet då belastningen på elnätet inte är så hård. Läs gärna hur hela effekttariffen ser ut på vår hemsida.

7 december 2021
← Se fler inlägg